ÚVOD

Vzhledem k epidemiologické situaci v našem regionu se od 26. 7. 2020 ruší návštěvy na všech lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov. Chráníme tím naše pacienty. Děkujeme za pochopení.

Vážený návštěvníci, v návaznosti na nařízení, které stanovuje povinnost nošení roušek ve zdravotnických provozech nabízíme možnost zakoupení jednorázových roušek na infocentru v hlavní lůžkové budově mimo běžnou provozní dobu lékárny.

Výzva hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka veřejnosti
Na základě pravidelných informací, které mi poskytuje vedení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upozorňuji spoluobčany i touto cestou na mírně se zhoršující epidemiologickou situaci v našem regionu a s tím související narůst počtu spoluobčanů pozitivních na COVID-19. Apeluji na všechny obyvatele i návštěvníky Vysočiny, aby důsledně a uvědoměle dodržovali všechna hygienickou stanicí nařízená nebo doporučená opatření – nošení roušek, důslednou dezinfekci rukou, udržování dostatečné vzdálenosti v obchodech nebo na zastávkách, minimalizovali  shromažďování v uzavřených objektech apod. Pokud se nám společně bude dařit držet čísla pozitivně testovaných díky odpovědnému chování v rozumných mantinelech, je pravděpodobné, že krajská hygienická stanice nebude muset vyhlašovat nová nebo rozšiřovat platnost již nařízených mimořádných opatření. Pracovní skupina COVID krajského krizového štábu pravidelně vyhodnocuje všechna aktuální data. Za všechny její členy bych byl velice rád, aby opatření na Vysočině zůstala povětšinou v režimu dobrovolně dodržovaných opatření.
S díky za pochopení MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Testování samoplátců v Kraji Vysočina
Informace o testování samoplátců v Kraji Vysočina jsou k dispozici na odbery.kr-vysocina.cz. Na uvedené adrese najdou zájemci o testování veškeré nutné informace a také návodný postup, jak se k odběru objednat. Testování provádí Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě. Nemocnice Pelhřimov testování neprovádí.

Možnost návštěv v Nemocnici Pelhřimov od 1. 7. 2020
Vážené návštěvy, pacienti,
s platností od 1. 7. 2020 zůstává i nadále možnost návštěv u hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Pelhřimov pouze dvakrát v týdnu, a to každou středu od 15,00 do 17,00 hodin a každou neděli od 14,00 do 16,00 hodin.
Na základě vydaného Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 29. června 2020 je povinností každé osoby ve zdravotnickém zařízení nosit ochranný prostředek dýchacích cest (rouška).
Vstupy na jednotlivá oddělení jsou uzamčeny, proto Vás žádáme, abyste použili zvonek u vstupů na oddělení pro přivolání sloužícího personálu. Na oddělení Vám bude umožněn přístup pouze po předchozím vyplnění čestného prohlášení a po změření tělesné teploty. Formuláře čestného prohlášení budou k dispozici u vrátnice hlavní lůžkové budovy, u chirurgické ambulance nebo Vám je předá personál oddělení. Pokud si chcete vyplnit prohlášení v klidu doma, přikládáme formulář zde.
Budete-li mít teplotu vyšší než 37 °C nebo budete mít jiný pozitivní příznak nemoci, nebude Vám návštěva povolena. Pokud je to možné, využijte k návštěvě nemocniční park. Ke každému pacientovi je možné pustit pouze 2 osoby na maximálně 30 minut.
Omezení neplatí, pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu svěřen a omezení se dále nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Děkujeme za pochopení

Dne 24.6.2020 byl ředitel nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA zvolen starostou města Jindřichův Hradec. V návaznosti na tuto skutečnost, byl uvolněn k výkonu veřejné funkce. Po dobu výkonu funkce starosty byl  Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1230/21/2020/RK s účinnosti od 1.7.2020 jmenován ředitelem nemocnice Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.

Před dvěma lety byla při vzájemném jednání pana ředitele Jana Mlčáka s panem Vladimírem Kozlerem, jednatelem společnosti RIMOWA, projednána myšlenka podpory dětského oddělení nemocnice formou poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím nadace pana Dietera Morszecka. V průběhu navazujícího období, na základě vzájemné komunikace, došlo k bližší specifikaci tohoto nápadu. Dne 16.4.2020 byla ředitelem Janem Mlčákem a následně dne 5.5.2020 panem Dieterem Morszeckem podepsána Darovací smlouva mezi Nemocnici Pelhřimov a nadací Dieter Morszeck Stiftung, na základě které poskytne nadace částku ve výši 2.000.000,-Eur určených výhradně na stavbu nového pavilonu, a to části týkající se dětského oddělení. Tato významná částka (více než 50 mil. Kč) posílí krajské investiční prostředky vynaložené na stavbu nového pavilonu.

--- Provoz ambulantní péče Nemocnice Pelhřimov s platností od 27.4.2020 ---

  • Dne 18.8 a 25.8 nebude mamární ani GIT tým a to z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme všem za pochopení
  • Z důvodu nemoci funguje gynekologická ambulance do konce srpna v omezeném provozu.
  • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
  • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
  • Resuscitační tým má díky sponzorovi nové batohy - více ZDE
  • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
  • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE

                                                                        

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315