ÚVOD

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa: Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Společnou výzvu hejtmana, ředitelů IZS a vedení krajských nemocnic, kteří žádají o respektování všech zavedených protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 naleznete ZDE.


Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás požádali o dodržování termínu a času, který jste si zvolili pro očkování proti onemocnění COVID-19 v Kulturním domě Máj v Pelhřimově. Ve vakcinačním centru tak strávíte jen nezbytně nutnou dobu, která je potřeba k vlastnímu očkování a současně nebude docházet ke zvýšené koncentraci osob. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že očkovací látky jsou vždy v dostatečném množství distribuovány na počet registrací v daném termínu.

Děkujeme za pochopení


Změna dopravní situace v areálu Nemocnice Pelhřimov

V souvislosti se stavebními pracemi na novém pavilonu dojde od středy 3. 3. 2021 k omezení průjezdnosti včetně pěších v kopci od chirurgických ambulancí do horní části areálu nemocnice, kam se bude možné dostat objetím budovy radioterapeutického oddělení (RTO) směrem ke stravovacímu provozu. Více schéma dopravního omezení.

Děkujeme za pochopení


UPOZORNĚNÍ

Nemocnice Pelhřimov oznamuje, že z důvodu zhoršení epidemické situace jsou od 1. března 2021 zakázány návštěvy na Oddělení dlouhodobě nemocných (ODN). Toto přechodné opatření platí po dobu tří týdnů.


Nemocnice Pelhřimov poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně

Nemocnice Pelhřimov obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Šetření se uskutečnilo ve dnech 21.- 22. 1. 2021. Nemocnice prokázala, že poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně. Auditoři ohodnotili akreditaci s výslednou známkou 9,8 z 10 možných. „Naším dlouhodobým cílem je udržení nastavené kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,“ sdělila manažerka kvality Nemocnice Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská Dis.

Cílem akreditačního šetření je ověřit, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Tříčlenná komise hodnotila kvalitu poskytované péče, ale i technické zabezpečení, služby a komplexně celé zázemí nemocnice. „Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kterým děkuji za jejich přístup, ochotu, zodpovědnost a dobře odvedenou práci. Díky nim se i nadále naše zařízení řadí k poskytovatelům zdravotních služeb s vysokou úrovní,“ řekl ředitel Nemocnice Pelhřimov Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.  Platnost nového certifikátu je do 22. 1. 2024. 

Akreditace se v nemocnici koná vždy jednou za tři roky. První šetření se uskutečnilo v roce 2008. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice.


Omezení návštěv na lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov

Dle usnesení vlády č. 80 ze dne 28. ledna 2021 vyhlašuje ředitel Nemocnice Pelhřimov s platností od 30. ledna 2021:

Zákaz návštěv u pacientů na odděleních akutní lůžkové péče s výjimkou návštěv nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a návštěv u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Omezení návštěv na oddělení následné péče:

        - návštěvy jsou možné pouze ve středu a v neděli od 13 do 15 hodin,

        - vstup je povolen pouze dvěma osobám na maximálně 30 minut,

        - vstup je možný pouze po doložení negativního antigenního nebo negativního PCR testu na nemoc COVID-19, který nesmí být starší více než 48 hodin nebo doložení dokladu, že navštěvující osoba v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19. Návštěva je možná pouze s použitím respirátoru kategorie FFP2 nebo KN95  bez výdechového ventilu za dodržení všech opatření nemocnice (repirátor je možné zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice).

Omezení návštěv na porodnici a šestinedělí:

        - je povolena pouze třetí osoba u porodu, která je rodičem nebo osobou žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem na porodní sál, antigennímu testu a zároveň potvrdí, že nemá příznaky onemocnění Covid-19 (teplota nesmí dosáhnout 37 stupňů celsia). Pobyt je možný pouze s respirátorem FFP2 nebo NK95 bez výdechového ventilu (repirátor je možné zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice)

        - na oddělení šestinedělí je povolena návštěva třetí osoby 1 x denně po dobu maximálně 30 minut 

Tímto se ruší oznámení Omezení návštěv v Nemocnici Pelhřimov a oznámení Přítomnost třetí osoby u porodu na Gynekologicko - porodnickém oddělení ze dne 15. 1. 2021

 


Aktuálně
 
  • Antigenní testování pro pedagogické pracovníky v Nemocnici Pelhřimov, více - ZDE
  • Informační letáky MZCR COVID-19 - ZDE
  • Z důvodu epidemie Covid-19 je až do odvolání zrušena psychoprofylaxe (přednášky) pro těhotné.
  • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
  • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
  • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
  • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE
 

                                                                

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315